39,8 mio euro extra voor lokale politiezones

De federale regering heeft samen met de gemeenten een definitief akkoord bereikt over de financiering van de politiehervorming. Het akkoord zorgt ervoor dat de gemeenten geen extra uitgaven hebben voor hun politiezone, verklaarde premier Guy Verhofstadt vrijdag na afloop van de ministerraad. In totaal besteedt de regering nog eens 39,8 miljoen euro aan vergoedingen voor de bijna 200 politiezones.

Kdejager

BR>

De regering regelde de financiering van de lokale politiezones enkele maanden geleden al. Toen werd bepaald dat de meerkost ongeveer 25 miljoen euro zou bedragen. Toch konden de lokale overheden nog een dossier indienen met de vraag voor bijkomende middelen. 137 politiezones deden dat ook. De federale overheid onderzocht de vragen en besliste welke extra uitgaven verantwoord zijn. In totaal gaat het om 39,8 miljoen euro aan vergoedingen, een bedrag dat elk jaar wordt uitgekeerd.

Premier Verhofstadt benadrukte vrijdag dat de gemeenten nu helemaal geen extra inspanningen meer moeten leveren voor hun politiekorps. Hij wees er ook op dat de gemeenten straks ook een compensatie krijgen voor de verliezen die ze gaan lijden door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt en dat het toekomstig BTW-tarief voor waterzuivering voortaan slechts 6 procent bedraagt. "Zij die de belastingen nog doen stijgen, doen dat omdat ze het zelf willen. De federale overheid zal niet kunnen worden ingeroepen als excuus", verklaarde de eerste minister.

Nu in het nieuws