Landuyt reageert scherp op Onkelinx

Federaal minister van Arbeid Laurette Onkelinx heeft het recht de RVA instructies te geven om allochtone werklozen die weigeren een inburgeringscursus bij de VDAB te volgen niet te straffen. Maar ze zou daarmee het sociaal zekerheidssysteem, dat een zaak is van rechten en plichten, ondermijnen. Dat zei Vlaams minister van Tewerkstelling Renaat Landuyt vrijdag na afloop van de Vlaamse ministerraad.

Kdejager

BR>

Onkelinx had eerder nogal scherp gereageerd op de aankondiging van Landuyt dat allochtonen die weigeren bijzondere opleiding en begeleiding onder de vorm van "inwerkingstrajecten" bij de VDAB te volgen als werkweigeraar zullen beschouwd worden en hun werkloosheidsvergoeding dreigen te verliezen.

Onkelinx merkte op dat daarover wordt beslist door de RVA en dat die onder de federale bevoegdheid valt. Landuyt betwist dat niet en merkte vrijdag op dat hij gewoon zijn werk doet. De minister wijst erop dat conform zijn nieuw inwerkingsdecreet de begeleiding van allochtonen met taalproblemen wordt ingebed in de normale werking van de VDAB. Die verwijst iemand die niet wil meewerken naar de RVA, aldus Landuyt. De minister merkt nog op dat de RVA zich over de individuele situatie van de betrokken allochtonen kan buigen zoals ze doet voor alle werkloze werkweigeraars.

Landuyt zou het alvast een slecht signaal vinden mocht Onkelinx het systeem boycotten. Hij vindt haar houding gevaarlijk omdat ze de sfeer voedt dat de federale regering de Vlaamse regering blokkeert in haar beleid.

Minister-president Patrick Dewael vulde aan dat de arbeidsorganisatie en de tewerkstelling op de agenda zullen staan voor verdere stappen in de staatshervorming. Als blijkt dat de federale overheid een beleid countert dat door het grootste deel van de Vlaamse publieke opinie wordt verdedigd, zal de appetijt alleen maar toenemen om er Vlaamse bevoegdheden van te maken, aldus Dewael.

Landuyt meent dat Onkelinx een beetje kwaad is op hem sinds het decreet op de Vlaamse CAO's. Volgens hem ziet Onkelinx de modernisering van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid niet zo zitten. Overigens moet ik al haar opmerkingen vanuit de pers vernemen. Een officiële reactie is er niet, aldus Landuyt.

Nu in het nieuws