Inburgeringstrajecten worden verplicht

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement zijn het eens om nieuwkomers van buiten de Europese Unie verplicht een inburgeringscursus te laten volgen. Over de sancties is er nog geen akkoord. De taallessen worden een opdracht voor de bestaande onderwijsnetten. Dit werd donderdag duidelijk tijdens de discussie in de commissie welzijn.

Belga

Het inburgeringsdecreet van minister van Welzijn Mieke Vogels (Agalev) voorziet taallessen voor anderstalige nieuwkomers, maatschappelijke oriëntatie en een toeleiding naar de arbeidsmarkt. De Vlaamse regering liet het aan het parlement over om te beslissen of die inburgeringstrajecten verplicht moeten worden.

Over die verplichting bleek er donderdag een consensus, maar niet over het moment waarop ze ingaat. Momenteel is het aanbod aan Nederlandse taalcursussen immers onvoldoende om aan de vraag te voldoen, benadrukt Agalev.

Over de sancties voor nieuwkomers die weigeren een inburgeringstraject te volgen, is er nog geen akkoord. Er worden administratieve geldboetes naar voor geschoven, maar de sp.a is daar niet voor gewonnen. De fractie wil het decreet eerst één of twee jaar evalueren, aldus Chokri Mahassine. De VLD en Spirit zijn wel gewonnen voor geldboetes. Spirit-fractieleider Herman Lauwers verwees donderdag naar het systeem van de leerplicht en de boetes die daaraan verbonden zijn.

Nu in het nieuws