Slangen naar correctionele rechtbank

De Brusselse raadkamer heeft donderdag Noël Slangen, communicatieadviseur, wegens schriftvervalsing naar de correctionele rechtbank verwezen. Het betreft een aanbestedingsdossier van begin de jaren negentig. Voormalig Vlaamse CVP-minister van Leefmilieu, Theo Kelchtermans, wordt bij de gunning van de overheidsopdrachten aan de firma Slangen & Partners in de jaren negentig niets verweten.

Belga

Slangen haalde toen een reeks overheidscampagnes binnen ter waarde van 1,5 miljoen euro. Opdrachtgever was de Vlaamse minister voor Leefmilieu, Theo Kelchtermans. Uit onderzoek zou gebleken zijn dat Slangen de overheidsopdrachten kon binnenhalen door aan twee andere communicatiebedrijven te vragen nepoffertes in te dienen.

Nu in het nieuws