Verhofstadt: "AEL is een bedreiging"

In een reactie op de dagvaardiging en de vrijlating van Dyab Abou Jahjah, voorzitter van de Arabisch Europese Liga (AEL), stelt eerste minister Verhofstadt (VLD) dat dit een beslissing is van het gerecht, dat in alle onafhankelijheid opereert.

Belga

De premier benadrukt wel dat het politieke gezag een eigen verantwoordelijkheid hebben, die gericht is op het handhaven van de openbare orde in de samenleving. Het is in die context dat de premier zijn stelling herhaalt dat de AEL een bedreiging is voor het vreedzaam samenleven van allochtonen en autochtonen in onze samenleving.

De AEL is volgens de premier uit op provocatie, confrontatie en afdreiging. Zij wil mensen tegen elkaar opzetten. Zij neemt posities in -tegen de scheiding van kerk en staat, tegen de gelijkheid van man en vrouw- die in strijd zijn met de waarden van onze samenleving. "Patrouilles tegen de politie, of die nu door allochtonen of Belgen georganiseerd worden, kunnen door geen enkele overheid die zichzelf respecteert, aanvaard worden", besluit Verhofstadt.

Nu in het nieuws