Weekblad Tertio voor coherent migratiebeleid en tegen migratiestop

Het christelijke opinieweekblad Tertio pleit in zijn nummer van woensdag voor een coherent migratiebeleid. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook op federaal en Europees vlak. België kan de migratiestop die sinds 1974 van kracht is, niet langer aanhouden, meent het blad.

Belga

Onze industrie heeft nood aan hooggekwalificeerde en laaggeschoolde buitenlandse arbeiders. Deze werkwillige handen zijn hard nodig om, gezien de vergrijzing van de bevolking, onze sociale zekerheid en de betaling van de pensioenen veilig te stellen, stelt Tertio.

De Vlaamse en federale aanpak typeren volgens Tertio het kortzichtige beleid dat de overheid al 40 jaar voert. Versnipperde maatregelen spelen alleen in op acute situaties. Maar de cruciale vraag -welk migratie- en integratiebeleid willen wij ?- blijft onbeantwoord.

Nu in het nieuws