Voorkomen van één zelfmoord kost € 100.000

Het voorkomen van één zelfmoord kost 100.000 euro. Die berekening – de eerste van die aard in Vlaanderen – werd gemaakt door gezondheidseconoom Lieven Annemans (Universiteit Gent) naar aanleiding van de Vlaamse Gezondheidsconferentie over zelfmoord en depressie. Vlaams minister Mieke Vogels wil tegen 2010 het aantal zelfmoorden met 8% terugdringen, waartoe ze een budget van in totaal 12,5 miljoen euro vooropstelt.

De Gezondheidsconferentie werd woensdag afgerond met enkele beleidsstrategieën, die volgens de minister “ambitieus maar haalbaar zijn”.Volgens de prognoses zal het aantal zelfmoorden bij Vlaamse mannen tegen 2010 stijgen met 4%, en bij vrouwen met 6%.Tenminste, als het beleid ongewijzigd blijft. Maar minister Vogels wil niet bij de pakken blijven zitten. Ze lanceert een nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling: 8% minder zelfmoorden in 2010. Dat betekent 18 per 100.000 inwoners in plaats van de huidige 19,6.

Om dat doel te bereiken, werd op de conferentie een aantal strategieën geselecteerd, met telkens een kosten-batenanalyse. Voorstellen zijn onder meer:een deontologische code van en voor de media, het “destigmatiseren van de geestelijke gezondheidszorg”, nazorg voor mensen na een zelfmoordpoging, meer deskundigheid bij gezondheidswerkers, betere begeleiding van hulpverleners en van nabestaanden. In 2003 zou het actieplan van start moeten gaan met een budget van 1.250.000 euro, dat jaar na jaar wordt opgetrokken, tot 12,5 miljoen euro in 2010. Volgens de minister zijn deze investeringen verantwoord “omdat ze op termijn winst opleveren voor de gemeenschap”. Preventie werkt kostenbesparend, ook omdat depressie – een van de oorzaken – tot de zwaarste posten in de ziekteverzekering behoort.

De nieuwe gezondheidsdoelstelling wordt zo spoedig mogelijk aan de Vlaamse regering voorgelegd.

Nu in het nieuws