Water op Mars afkomstig van asteroïde-inslagen

Mars heeft nooit oceanen gehad, maar is in wezen een koude, droge planeet die nu en dan door water bevattende astroïden werd geraakt en dan een tijdlang een verzengend hete regen over zich heen kreeg die de geulen en dalen heeft getrokken die het hemellichaam nu kenmerken.

AP Ned

Dat betekent dat Mars een allesbehalve gunstige plek is voor het ontstaan van leven in de vorm zoals wij dat kennen, zeggen onderzoekers van de universiteit van Colorado in de deze week verschijnende uitgave van het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Aan de hand van foto's van Mars en computersimulaties concludeerden de onderzoekers dat zo'n 3,6 miljard jaar geleden reuzenasteroïden op Mars moeten zijn ingeslagen, waarbij grote hoeveelheden water op de jonge planeet werden losgelaten en hete schokgolven ontstonden die ondergrondse ijslagen deden smelten.

Onderzoeksleider Owen Toon zei dat zeker 25 kraters op Mars moeten zijn ontstaan door inslagen van asteroïden van zo'n 100 bij 240 kilometer. Bij de inslagen zouden miljoenen tonnen gloeiend hete damp van gesmolten gesteente en gesmolten ijs in de atmosfeer terecht zijn gekomen. Door de hitte van de atmosfeer, meer dan 2.200 graden Celsius, werd de hele planeet bedekt met een metersdikke laag gesmolten steen, die overal het ijs deed smelten en rivieren ontstaan, aldus Owen.

Aan de hand van het erosiepatroon op Mars schatten de onderzoekers dat na een grote inslag op sommige plaatsen waterstromen van meer dan 45 meter diepte ontstonden die 'rivierbeddingen' in het landschap kerfden. Volgens sommige berekeningen konden na zulke inslagen tientallen jaren volgen waarin per jaar bijna twee meter regen viel.

Tussen de inslagen door koelde Mars echter weer af, en werd hij weer een droge, koude planeet waar water alleen aanwezig was in de vorm van ondergrondse ijsmassa's. Hoewel de eerder beschreven gebeurtenissen periodes van warm en vochtig klimaat veroorzaakten waren deze volgens de onderzoekers te kort om leven op het oppervlak van de planeet te doen ontstaan. Het overgrote deel van zijn bestaan is Mars een droge en koude planeet geweest.

Twee wetenschappers van de universiteit van Arizona aan wie het onderzoeksverslag werd voorgelegd noemden de in het rapport geschetste gang van zaken, als de berekeningen kloppen, aannemelijk en zeiden dat die een verklaring kan bieden voor veel van de nog openstaande vragen over Mars.

De twee, Peter Smith en Ronald Greeley, benadrukten echter dat dit niet het eind betekent van het zoeken naar leven op de Rode Planeet. Door vulkanische activiteit kunnen ondergrondse waterpoelen zijn ontstaan waarin wel degelijk microscopisch leven aanwezig kan zijn geweest.

Nu in het nieuws