Onderzoek bevestigt groeiende afkeer tegenover de VS in de wereld

Het anti-Amerikanisme in de wereld is de voorbije twee jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek, waarvan de resultaten donderdag zijn bekendgemaakt. Vooral in moslimlanden is de afkeer tegenover de Verenigde Staten sterk gegroeid. Egypte en Pakistan spannen de kroon.

Belga

Het onderzoeksbureau Pew Research Center ondervroeg 38.000 mensen in 44 landen over hun gevoelens ten aanzien van de Verenigde Staten en hun beleid. De Amerikaanse voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, stond aan de leiding van het onderzoek.

Voornaamste conclusie is dat een Amerikaanse oorlog tegen Irak de anti-Amerikaanse gevoelens het meest in de hand heeft gewerkt, ook bij enkele 'traditionele' bondgenoten van de VS, waaronder Canada, Frankrijk, Duitsland en Turkije. West-Europeanen en Russen zien Saddam Hoessein wel als een reële bedreiging, maar de meerderheid van de ondervraagden in die landen kant zich tegen het met militair geweld afzetten van de Iraakse leider. Bij de Britse ondervraagden is over dat laatste punt meer verdeeldheid.

De studie laat ook uitschijnen dat de opvattingen tegenover de VS op bepaalde vlakken tegenstrijdig zijn. Heel wat respondenten verwelkomen sommige Amerikaanse invloeden op hun leven, terwijl ze andere dan weer afkeuren. De Amerikaanse televisie, films, muziek, wetenschappelijke en technologische kennis wordt over het algemeen goed gesmaakt. De algemene waardering voor de VS daalde evenwel in twintig van de zevenentwintig landen waarvan vergelijkbare gegevens bekend zijn.

Volgens de Amerikaanse president Bush zijn de onderzoeksresultaten het werk van buitenlandse "propagandamachines" die de VS in een slecht daglicht willen plaatsen. Madeleine Albright waarschuwt er echter voor dat het onderzoek niet als kritiek op de VS mag worden gezien. "Het is een momentopname van de wijze waarop de wereld in deze moeilijke tijden denkt", reageert ze. "Het is zelfs in het belang van de VS te weten wat de anderen over ons denken".

De deelnemende landen aan het onderzoek situeren zich in alle werelddelen. België behoorde daar niet toe.

Nu in het nieuws