Milieubewegingen "ecotaks-ecobonuswet is lege doos"

De Vlaamse, Waalse en Brusselse milieubewegingen zijn zwaar teleurgesteld in het akkoord in de bevoegde Kamercommissie over de ecotaksen- en ecoboniwet. Vooral over de vele vrijstellingen voor éénmalige verpakkingen die voor een bepaald percentage uit gerecycleerd materiaal bestaan. "Op die manier wordt de nieuwe wet al bij aanvang uitgehold", luidt het.

Belga

Bond Beter Leefmilieu (BBL), Inter-Environnement Bruxxeles (IEB), Inter-Environnement Wallonie (IEW) en Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) zijn misnoegd. "Tot onze verbijstering merken wij dat er uit het verleden blijkbaar geen lessen zijn getrokken", zeggen ze.

Zo zullen verpakkingen die voor een bepaald percentage (50 procent voor alle verpakkingen behalve gekleurde glazen flessen en 70 procent voor gekleurde glazen flessen) uit gerecycleerd materiaal bestaan volledig worden vrijgesteld van een heffing.

"Hierdoor wordt de algemeen aanvaarde afvalbeheershiërarchie, waar hergebruik primeert op recyclage, andermaal zwaar onderuit gehaald", zeggen de milieuorganisaties. "Bovendien wijzen studies uit dat glazen wegwerpflessen het meest milieuonvriendelijkste verpakkingsmateriaal zijn, zelfs wanneer ze volledig bestaan uit gerecycleerd materiaal".