Vlaams-Brabant schorst Herents nieuwe belasting op bordelen

Gouverneur De Witte van Vlaams-Brabant heeft een nieuwe belasting geschorst dat Herent wil heffen op bordelen. Voorheen gold in de gemeente een belasting op het tewerkgesteld personeel. Omdat dit in de praktijk moeilijk controleerbaar is en de gemeente over onvoldoende agenten beschikt wou Herent voortaan een jaarlijkse belasting van 2.500 euro per bar heffen. Herent telt 9 dergelijke instellingen.

Belga

"Er zijn geen principiële bezwaren tegen een forfait op zich, maar op Vlaams niveau is afgesproken dat een forfaitaire belasting per bar niet hoger mag zijn dan 1.860 euro. Een hoger bedrag voor een bar met slechts 1 personeelslid zou in de praktijk neerkomen op een verbod. De nieuwe regeling in Herent zou voor een bar met 1 personeelslid een verhoging betekenen van 700 tot 2.500 euro. Niets belet verschillende forfaits in te voeren voor kleine en grote bars", verklaarde De Witte aan Belga.

Nu in het nieuws