Europees Jaar van Personen met Handicap start met party

Regeringscommissaris Greet Van Gool heeft donderdag tijdens een congres van de Vlaamse Federatie Gehandicapten in Leuven aangekondigd dat het Europees Jaar van Personen met een Handicap op 7 december start met een party in Brussel voor mensen met en zonder handicap. "Hierop zullen we laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om mensen met een handicap toe te laten op een evenement", aldus Van Gool.

Belga

Tijdens deze party zal rekening gehouden worden met verschillende handicaps waarmee mensen geconfronteerd kunnen worden. Zo zullen togen verlaagd worden voor rolstoelgebruikers. Videobeelden zullen voor doven en slechthorenden de muziek "vertalen". Ook voor blinden en slechtzienden zullen voorzieningen getroffen worden. "Stuk voor stuk haalbare, redelijke aanpassingen", aldus Van Gool.

De party zal gevolgd worden door een mediacampagne waarbij via TV-spots en advertenties aangetoond zal worden hoe met eenvoudige aanpassingen kan tegemoet gekomen worden aan wensen van personen met een handicap. Het is de bedoeling om in dit Europees Jaar diverse activiteiten op touw te zetten die het publiek bewust maken van de bestaande discriminatie van mensen met een handicap en de discussie aanmoedigen over maatregelen nodig om gelijke kansen in de praktijk te realiseren.

"Als iemand een gebouw niet binnen kan is dat niet omdat hij in een rolstoel zit, maar omdat wij dat gebouw ontoegankelijk gemaakt hebben voor hem. Je mag vanzelfsprekend van een rolstoelgebruiker een zekere inspanning vragen, maar dan moet je ook bereid zijn om je aan te passen aan zij die die inspanning doen. Maar zolang wij onze ganse samenleving blijven inrichten met een valide, gezonde twintiger als norm in ons achterhoofd, dan zal volwaardige participatie steeds een ver ideaal blijven", aldus Van Gool.

Nu in het nieuws