Startschot pilootproject erosiebestrijding

Vlaams minister-president Patrick Dewael (VLD) en Vlaams Leefmilieuminister Vera Dua (Agalev) hebben woensdagvoormiddag een werkbezoek gebracht aan Sint-Truiden en Tongeren in het kader van een nieuwe aanpak van de erosieproblemen daar. Ze ondertekenden de subsidiebesluiten voor de opmaak van erosiebestrijdingswerken voor de gemeenten Geetbets, Gingelom, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken en Sint-Truiden.

Belga

In de Truiense deelgemeente Gelinden gaven Dewael en Dua de eerste spadesteek voor de start van de erosiebestrijdingswerken die water- en modderoverlast in de regio moet voorkomen. Het betreft een pilootproject dat zal uitgebreid worden naar andere overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen. Volgens Dua bedraagt de schade door erosie jaarlijks voor heel Vlaanderen tussen 2,5 en 7,5 miljoen euro. De minister stelde in dat verband in 2001 een erosiebestrijdingsplan op en trok daarvoor 1,875 miljoen euro uit.

Het dossier "Gelinden" werd als eerste ondertekend in het kader van het erosiebesluit en geldt volgens Dua als een voorbeeldproject voor de nieuwe aanpak van erosieproblemen. In het projectgebied van 219 hectare worden de erosie en de daarmee gepaard gaande modderoverlast aan de bron aangepakt door ingrepen zoals geleidende en bufferende grasstroken, erosiepoelen en kleine aarden dammen met een verstevigde overlaatconstructie. Voor dit project kende het Vlaamse Gewest een subsidie van 324.500 euro toe.

Het project houdt bovendien in dat de stad Sint-Truiden geen gronden moet aankopen of onteigenen, aangezien zowel de eigenaars als de landbouwers die de grond in gebruik hebben, vrijwillig in de overeenkomst zijn gestapt en vergoed zullen worden voor de mindere inkomsten die ze hadden als gevolg van de erosiebestrijdingswerken op hun gronden. Binnenkort wordt ook gestart met erosiebestrijdingswerken in de Tongerse deelgemeente Sluizen. Daarvoor werd een subsidie van 190.000 euro uitgetrokken. In Limburg zullen voor in totaal 1.410.000 euro subsidiewerken uitgevoerd worden in Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken en Tongeren. Vlaams-Brabant kan rekenen op een totale subsidie van 435.000 euro. Ook in Oost- en West-Vlaanderen worden momenteel erosiebestrijdingsplannen opgemaakt.

In 2002, het eerste jaar dat het nieuwe erosiebesluit operationeel was, werd er voor 3,8 miljoen euro aan subsidies toegezegd. Om in aanmerking te komen voor subsidies vanwege het Vlaamse Gewest moet er een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan opgemaakt worden. Hiervoor krijgen de gemeenten 12,5 euro per hectare toegewezen. De werken zelf worden door de Vlaamse overheid voor 75 procent gesubsidieerd.

Nu in het nieuws