Licht op groen voor verkeerswet

De kamercommissie infrastructuur heeft dinsdagavond laat het licht op groen gezet voor alle artikels van de zogenaamde verkeerswet van minister van Mobiliteit Isabelle Durant. Dat ontwerp moet de strijd aanbinden tegen de verkeersonveiligheid. Er komen vier categorieën van overtredingen, de boetes worden gemiddeld 10 procent duurder en er wordt gesleuteld aan de rijopleiding. De ministerraad raakte het begin februari eens over 23 maatregelen die de veiligheid op de weg moeten verbeteren. Het grootste gedeelte van die initiatieven werden in een ontwerp gegoten dat voor de zomer in de Kamer werd ingediend.

Belga

Na een marathonvergadering schaarde een meederheid van de commissieleden zich rond middernacht achter alle artikels van het ontwerp. Donderdag volgt de stemming over het geheel. De wettekst legt vier categorieën van verkeersovertredingen vast en bepaalt hoe hoog de boete is die bij elke categorie hoort. Die boetes stijgen globaal met 10 procent. Welke van de circa 800 verkeersovertredingen onder welke categorie valt, is nog niet uitgemaakt. Dat moet de regering later nog regelen in een koninklijk besluit.

De VLD maakte gisteren in de commissie nogmaals duidelijk de hogere boetes niet te zien zitten. Minister Durant engageerde zich te zullen onderzoeken of het bellen achter het stuur, het fout parkeren en het niet dragen van de gordel dan toch als een gewone -en geen zware- overtreding kunnen worden beschouwd. Dat moet de regering dus later nog uitmaken.

De commissie keurde ook nog een amendement goed dat de procureur de mogelijkheid geeft om bij zware overtredingen bovenop de administratieve inning van de boete ook onmiddellijk het rijbewijs in te trekken.

Wat de rijopleiding betreft schrijft de wet het principe in dat er naast de gewone opleiding nog een bijkomende cursus moet komen in defensief rijden. Hoe die er moet uitzien, dient de regering nog te beslissen.

Verder voorziet de verkeerswet de administratieve afhandeling van overtredingen die automatisch worden vastgesteld, via multanova's, automatische flitspalen of speedguns. Bedoeling is dat al na twee weken een bevel tot betaling in de bus zit. De wet maakt het daarnaast makkelijker om voertuigen in beslag te nemen, schaft de vervangende gevangenisstraf bij niet betalen van boetes af en verhoogt de maximale gevangenisstraf bij ongevallen met doden en zwaargewonden tot 5 jaar (nu 2 jaar).