Hervorming vennootschapsbelasting en ecoboni goedgekeurd

Het kernkabinet heeft woensdagochtend een akkoord bereikt over de koninklijke uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor de hervorming van de vennootschapsbelasting en voor de wet op de ecoboni. Het kernkabinet verwees de teksten voor definitieve goedkeuring door naar de ministerraad van vrijdag.

Belga

Wat de ecoboni betreft, leggen de KB's het percentage aan recycleerbare producten vast waaruit een drankverpakking moet bestaan, om vrijgesteld te worden van de taks op wegwerpverpakkingen. Het KB legt het percentage op 50 procent, behalve voor gekleurd glas waarvan minstens 70 procent recycleerbaar moet zijn.

Het wetsontwerp dat de hervorming van de vennootschapsbelasting regelt, komt vrijdag in de Kamer ter sprake. Wat het ontwerp van de ecoboni betreft, dat zou woensdag in de commissie financiën van de Kamer worden gestemd.