Umicore zet 20 miljoen euro opzij voor saneringsplan

De non-ferrogroep Umicore wil tegen het tweede kwartaal van 2003 samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een volledig saneringsplan uitwerken voor de historische bodemvervuiling in Vlaanderen.

Belga

Het Belgische bedrijf heeft daarvoor reeds een voorziening aangelegd van circa 20 miljoen euro. In de komende jaren wil Umicore hier nog eens jaarlijks 5 tot 10 miljoen euro extra voor uittrekken.

Umicore zei dat woensdag, kort nadat minister van Leefmilieu, Vera Dua, besliste dat het bedrijf de eigen bedrijfsterreinen en de bodem rond het bedrijf in Olen verplicht moet saneren. Umicore zegt in dat verband dat de minister het advies van de commissie Bodemsanering naast zich neerlegde. In dat advies werd Umicore in het gelijk gesteld. Umicore wil wel degelijk inspanningen leveren, maar dan vrijwillig, luidde het woensdag.

Het non-ferrobedrijf wil - niettegenstaande de juridische interpretatieverschillen - blijven ijveren voor een globale oplossing voor de problematiek van de historische vervuiling op en rond zijn vier Vlaamse sites in Balen, Hoboken, Olen en Overpelt. "Aldus wil Umicore in de komende jaren op een verantwoorde en rechtszekere wijze afrekenen met de erfenis van vele generaties non-ferro-industrie in Vlaanderen", luidt het.

Nu in het nieuws