Philips: Bonte wil aanpassing sluitingswetgeving

Kamerlid Hans Bonte (sp.a) wil dat de sluitingswetgeving voor bedrijven wordt aangepast, waardoor overheidssteun makkelijker kan worden teruggevorderd. Volgens Bonte bewijst de sluiting van Philips-Hasselt nog maar eens dat België een te liberale sluitingswetgeving heeft.

Belga

De roep om terugvordering van overheidssteun dreigt volgens de sp.a-er "woorden in de wind" te worden. De vorige en huidige regering hebben steeds nagelaten werk te maken van de uitvoering van de Renault-wet, die voorziet in de mogelijkheid om RSZ-steun terug te vorderen. Ook op Vlaams niveau lijkt terugvorderen niet evident. Vlaamse expansiesteun kan enkel worden teruggevorderd indien de overlegprocedures bij sluiting zijn geschonden, wat in het geval van Philips op eerste gezicht niet het geval is.

Volgens Bonte moet de regering haar conclusie trekken en de sluitingswetgeving aanpassen zodat overheidssteun makkelijker kan worden teruggevorderd. Ondernemingen zouden ook verplicht moeten worden om een "ambitieus sociaal plan te organiseren en te financieren". Hij verwijst daarbij naar het sociaal plan van Renault-Vilvoorde, dat volgens hem efficiënt is gebleken.

Bonte zal minister van Arbeid Laurette Onkelinx interpelleren over het uitblijven van een kb waardoor RSZ-steun kan worden teruggevorderd. De sp.a-kamerfractie werkt op korte termijn een wetgevend initiatief uit om de sluitingswetgeving aan te passen.

Nu in het nieuws