Philips Hasselt: burgemeester denkt aan tewerkstellingscel

Waarnemend burgemeester Herman Reynders van Hasselt gaat samen met het stadsbestuur, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en de Limburgse deputatie onderzoeken hoe het Philips-personeel dat door de aangekondigde herstructurering op straat komt te staan het best opgevangen kan worden.

Belga

Daarbij wordt gedacht aan de oprichting van een tewerkstellingscel naar analogie met Renault Vilvoorde. Dat heeft Reynders woensdagmiddag tijdens het onderhoud met de vakbonden van Philips Hasselt op het stadhuis van Hasselt gezegd. Reynders zei verder dat de directie van Philips door haar voornemen om de Hasseltse fabriek tegen medio 2003 te sluiten blijk heeft gegeven van een "kapitalisme pur sang". Volgens de Hasseltse waarnemend burgemeester heeft de Philips-top met haar beslissing van gisteren/dinsdag alle inspanningen van het stadsbestuur om samen met de Philips-directie naar een "milde" oplossing te zoeken definitief van tafel geveegd.

"Vandaar dat we nu op provinciaal vlak de mogelijkheid willen onderzoeken of er in samenwerking met de VDAB een tewerkstellingscel kan opgericht worden om al die mensen die op straat zullen komen te staan, in de mate van het mogelijke op te vangen. Maar daarvoor is het uiteraard eerst wachten op het sociaal plan waarover directie en vakbonden eerstdaags zullen gaan onderhandelen", luidt het verder.

Reynders zei nog dat de partners van de nv Researchcampus, met name de stad Hasselt, de GOM en de Limburgse Reconversiemaatschappij, ook zullen onderzoeken in welke mate de plannen voor de uitbouw van de campus versneld kunnen uitgevoerd en geïntensifieerd worden in het kader van de tewerkstellingsproblematiek die zich met de sluiting van de Hasseltse Philipsfabriek stelt.

De vakbonden waren gematigd positief over de uitkomst van het gesprek met de Hasseltse burgemeester. "Alle initiatieven die met tewerkstelling en ondersteuningsmaatregelen te maken hebben, juichen we uiteraard toe. Maar er zijn nog heel wat anderen die ook hun verantwoordelijkheden zullen moeten opnemen, niet in het minst de politieke wereld. We verwachten in dat verband meer concrete toezeggingen van minister Jaak Gabriëls. Maar anderzijds willen we ook dat de directie van Philips haar verantwoordelijkheid opneemt om over een degelijk sociaal plan te onderhandelen", luidt het in vakbondskringen.

Er zijn vooralsnog geen concrete data vastgelegd voor de onderhandelingen in het kader van het sociaal plan. Dat zal pas gebeuren na de wettelijk voorziene informatieronde.

Nu in het nieuws