NMBS: akkoord over pensioenregeling

De vakbonden bij het spoor hebben woensdag met de regering een akkoord bereikt over de verlenging van de gunstige pensioenregeling tot 2005. Dat zegt Roger Van Hove (ACOD) aan Belga. De 24-urenstaking die voor vrijdag was gepland, wordt meer dan waarschijnlijk afgeblazen.

Belga

"Het akkoord voorziet dat de pensioenregeling wordt verlengd tot 2005", zegt Van Hove. Dan zal in de schoot van de paritaire commissie binnen de NMBS bekeken worden of de maatregel verlengd wordt of dat er een statutenwijziging komt. Minister van Verkeer Durant heeft het akkoord van premier Verhofstadt. Vrijdag wordt de nieuwe maatregel ter goedkeuring voorgelegd aan de ministerraad.

De vakbonden gaan namiddag hun achterban informeren en mits goedkeuring van hun instanties zal de aangekondigde staking worden afgeblazen, zo zegt Van Hove.

Nu in het nieuws