Hervatting olie-voor-voedsel programma voor Irak goedgekeurd

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft woensdag unaniem besloten het olie-voor-voedselprogramma voor Irak met zes maanden te verlengen. Dat gebeurde enkele uren voor om middernacht de termijn van het lopende programma zou aflopen. De Veiligheidsraad besloot ook dat een lijst met goederen voor de import waarvan Irak toestemming moet vragen over dertig dagen moet zijn herzien.

AP

De resolutie over de verlenging van het olie-voor-voedselprogramma vormt een compromis tussen de Verenigde Staten en de overige veertien leden van de Veiligheidsraad. De Verenigde Staten willen dat aan de importlijst zo'n vijftig goederen worden toegevoegd die mogelijk voor militaire doeleinden gebruikt konden worden.

Onenigheid over deze kwestie leidde er op 26 november toe dat het olie-voor-voedselprogramma slechts met negen dagen werd verlengd, in plaats van de gebruikelijke zes maanden.

De VS stuurden er dit keer op aan dat het programma met nog eens twee weken verlengd zou worden, maar na moeizame onderhandelingen werd een compromis bereikt. Nadat Rusland ermee had ingestemd dat de 419 pagina's tellende importlijst binnen dertig dagen wordt herzien, besloten de VS hun fiat te geven aan de verlenging van het olie-voor-voedselprogramma.

De Veiligheidsraad had aanvankelijk negentig dagen de tijd willen nemen om de lijst te herzien, maar dit stuitte op verzet van de VS, die onder meer de medicijnen cipro, waarmee miltvuur en pokken kunnen worden bestreden, en atropine, een antistof in het geval van blootstelling aan zenuwgas, aan de lijst willen toevoegen.