De Warande staat aan de top

Het eerste evaluatieonderzoek van de Vlaamse overheid heeft cultureel centrum de Warande in Turnhout als laureaat aangewezen. De bekroning wordt met een extra subsidie beloond. “Wij zijn fier en blij”, reageert directeur Staf Pelckmans.

ghouben

Sinds 1 januari van dit jaar is het nieuwe cultuurdecreet van kracht.De Vlaamse regering wil het gemeentelijke cultuurbeleid beter coördineren. Minister Paul Van Grembergen (Spirit) heeft 3.467.000 euro gereserveerd voor de bijzondere werking van de culturele centra onder de rubriek variabele subsidies. Om een deel van de koek te krijgen, moest een beoordeling worden opgesteld. Een commissie onder leiding van professor Guido De Brabander van Ufsia schreef het eindadvies.

“De jury heeft vooral de jaarverslagen van 2000 en 2001 als toetsing gekozen”, licht Staf Pelckmans toe. “We scoorden onder meer hoog op het vlak van personeel, aantal activiteiten en bezoekers.We zijn bijzonder verheugd dat van de 49 ingediende dossiers ons cultuurcentrum overtuigend de beste was en een maximale financiële ondersteuning krijgt.Tot en met 2007 ontvangen we jaarlijks een bijkomende toelage van 421.532 euro. Dat is voor de hele periode meer dan 2.500.000 euro. De subsidie komt bij de jaarlijkse toelage van 279.084 euro.Als je weet dat de Warande tot en met 2000 een bedrag van 179.000 euro kreeg, betekent dat vier keer meer.”

Staf Pelckmans had zo’n positief resultaat niet verwacht. “Ik kan niet ontkennen dat de stad Turnhout veel geld in de werking en infrastructuur heeft geïnvesteerd. Deze uitslag port ons aan om op de ingeslagen weg verder te gaan. De bouw van een tweede podium, betaald door het provinciebestuur, is bezig. Plannen voor grondige vernieuwing van het bestaande gebouw liggen ter studie. Het activiteitenpakket wordt zwaarder. De bestedingen zullen hun inhoudelijke doel niet missen.”

Nu in het nieuws