Mechelen voert zones dertig in

De verkeersveiligheid in het Mechelse is binnenkort op drie extra plaatsen gewaarborgd. Het schepencollege heeft beslist om in de wijken Kauwendaal en Sint-Jan Berchmansstraat en aan de schoolomgeving in de Lakenmakersstraat een zone 30 in te voeren. Infrastructurele maatregelen moeten er mee voor zorgen dat automobilisten op die plaatsen niet meer te snel gaan rijden.

ghouben

Er was al langer vraag naar dergelijke ingrepen in beide wijken”, zegt mobiliteitsschepen René Blavier (VLD-NVA). “Het initiatief om de zone 30 ook aan de School met de Bijbel in de Lakenmakersstraat in te voeren, komt van de stad. De Lakenmakersstraat is een weg die rechtdoor loopt en waar chauffeurs vaak het gaspedaal te diep indrukken. Daar moesten we iets aan doen.”

Met de onmiddellijke invoering van een zone 30 komt het Mechels schepencollege daaraan tegemoet.“Alleen borden plaatsen, volstaat niet. De nieuwe verkeerssituatie gaat met de nodige infrastructurele maatregelen gepaard”, zegt schepen Blavier.

“Bij de invoering van de zone 30 aan andere scholen een tijdje geleden hebben we een lijst opgesteld met de mogelijkheden. Bloembakken en paaltjes liggen het meest voor de hand, maar andere zaken zijn niet uitgesloten.Vooraleer we de werkzaamheden uitvoeren, gaan we met de directie van de betrokken school praten. Die bespreking gaan we ook in andere scholen voeren. Op die manier willen we een dialoog tussen de stad en de scholen creëren, zodat over de te nemen maatregelen steeds wordt overlegd”, aldus René Blavier.

Nu in het nieuws