Hams schepencollege verdeeld over molens

Het schepencollege brengt een verdeeld advies uit over de plaatsing van drie windmolens. De twee windmolens gepland op het industrieterrein Zwaarveld krijgen gunstig advies. De derde molen gepland op de KMO-zone is ongunstig geadviseerd.

ghouben

Met deze beslissing volgt het schepencollege het advies dat de milieuraad formuleerde. Het college komt ook gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de actiegroep Don Quichot.

Het niet respecteren van de afstandsregel van minstens 250 meter van woonzones is het belangrijkste bezwaar tegen de inplanting van de derde windturbine aan de overkant van de N41.

Tegen de bouw van de windturbines zijn 32 bezwaarschriften ingediend waaronder de petitie van Don Quichot met 180 handtekeningen. De firma SPE die de vergunning voor de windmolens aanvraagt, kijkt al uit naar een nieuwe vestigingsplaats voor de molen op de KMO-zone.

Nu in het nieuws