EU-agentschap voor maritieme veiligheid opgestart

Hoewel er nog geen vestigingsplaats ("zetel") is, is woensdagnamiddag toch reeds het Europees agentschap voor maritieme veiligheid opgestart. EU-commissaris voor transport Loyola de Palacio is het wachten beu. Het agentschap moet de informatie verzamelen om gericht scheepsrampen te voorkomen.

Belga

Het agentschap is een uitvloeisel van de ramp met de Erika, die de EU aanzette tot een pakket maatregelen om olierampen te vermijden. De EU-lidstaten echter kunnen het maar niet eens raken over de vestigingsplaats. Het agentschap zat in het pakket nieuwe Europese instellingen die tijdens de top van Brussel eind vorig jaar huisvesting moesten krijgen. Die zetelverdeling sneuvelde toen en is nog niet opnieuw aangepakt.

Onder meer als gevolg van de Prestige-ramp wil De Palacio niet langer wachten. Het agentschap is nodig om enerzijds een beter Europees beleid uit te stippelen en om anderzijds tot een betere informatie-uitwisseling te komen. Het agentschap zal ook toezien op de controles in de nationale havens.

Vrijdag vergaderen de ministers van Transport trouwens over de besluiten die moeten getrokken worden uit de ramp met de Prestige. Naar verluidt staan twee kampen tegenover elkaar. Enerzijds zijn er de (vooral noordelijke) landen die geen nieuwe maatregelen willen, maar eisen dat de bestaande effectief worden toegepast. Anderzijds zijn er de (zuidelijke) landen die luid roepen om nieuwe maatregelen, maar intussen nalaten de bestaande te implementeren. Frankrijk en Spanje, de twee landen die nu het luidst protesteren, hebben terzake een slechte reputatie.

Nu in het nieuws