Zwitserse SP haalt slag thuis bij Bundesrat-verkiezing

De 57-jarige socialiste Micheline Calmy-Rey is woensdag in het Zwitserse parlement verkozen tot lid van de Federale Raad ('Bundesrat'), de zevenkoppige regering van de Zwitserse confederatie.

Belga

De Geneefse socialiste volgt haar stad- en partijgenote Ruth Dreifuss op en is kandidaat voor het departement binnenlandse zaken. De verkiezing is een tactisch huzarenstukje van Christiane Brunner, de voorzitster van de socialistische SP, die erin is geslaagd haar favoriete kandidate door te drukken.

De Zwitserse Bundesrat is al 43 jaar samengesteld volgens een 'toverformule' die de politieke en culturele verhoudingen in de Helvetische confederatie weerspiegelt. Toen de Geneefse socialiste Ruth Dreifuss in oktober haar terugtreden uit de Bundesrat bekend maakte, moest de SP-voorzitster Brunner op zoek naar een opvolgster uit Franstalig of Italiaanstalig Zwitserland. Daarbij diende ze het nodige strategische doorzicht aan de dag te leggen, omdat uiteindelijk het parlement beslist. De andere politieke partijen kiezen bij voorkeur iemand die niet de voorkeur SP-top geniet.

Brunner presenteerde twee kandidaten: Micheline Calmy-Rey uit Genève en Ruth Lüthi uit Freiburg/Fribourg. Hoewel de SP beide steevast als "gelijkwaardige goede kandidaten" voorstelde, was het een publiek geheim dat Calmy-Rey Brunners "droomkandidate" was. Om ervoor te zorgen dat de Geneefse in het parlement niet zou worden weggestemd, stuurde ze Ruth Lüthi in het veld, een tegenkandidate met ingebouwde handicaps.

Lüthi heeft een linkser profiel als Calmy-Rey en is afkomstig uit het tweetalige kanton Freiburg. Voor heel wat Franstalige krantencommentatoren was ze daarom geen 'zuivere' vertegenwoordigster van 'la Romandie'. In de Federale Raad zetelt bovendien al iemand uit Freiburg, de christen-democraat Joseph Deiss, en zijn raadsleden uit provinciesteden of van platteland oververtegenwoordigd.

Calmy-Rey is daarentegen een 'echte' Franstalige en komt uit de 'grootstad' Genève. Als vertegenwoordigster van de 'arc Lemanique', het gebied rond het meer van Genève, past haar profiel perfect in de samenstelling van de Bundesrat. In haar nadeel speelde enkel een zelfverzekerde uitstraling, die volgens waarnemers de overwegend mannelijke parlementsleden zou kunnen afschrikken. Aangezien zowel de liberalen als de christen-democraten hun parlementariërs de vrije keuze hadden gegeven, ging het in de voorbeschouwingen even vaak over de blonde haarlok van Calmy-Rey of de foulard van Lüthi als over politiek.

Uiteindelijke haalde SP-voorzitster Brunner haar slag thuis en werd Calmy-Rey verkozen met 139 van 199 geldige stemmen. De rechts-populistische Zwitserse Volkspartij (SVP), die met Tony Bortoluzzi een eigen kandidaat had voorgesteld, stemde blanco. SVP-voorzitter Ueli Mauler hekelde tijdens de live op televisie uitgezonden verkiezingsprocedure de liberale en christen-democratische parlementsleden, omdat ze met hun stem voor een SP-kandidate de kans lieten liggen om de Federale Raad een conservatiever karakter te geven. De SVP blijft als grootste partij van Zwitserland ondervertegenwoordigd in de Federale Raad en stelt de 'toverformule' ter discussie.

Calmy-Rey is het 106de lid van de federale raad sinds 1848 en de vierde vrouw. In vergelijking met andere landen is Zwitserland bijzonder zuinig met zijn politiek personeel. De leden van de Federale raad blijven gemiddeld tien jaar in functie. Micheline Calmy-Rey zal in haar carrière ook een of twee keer tot president van de confederatie worden gekozen. Het Zwitserse presidentschap roteert elk jaar onder de leden van de Bundesrat, die dan als primus inter pares optreedt. Voor 2003 is dat de Franstalige liberaal Pascal Couchepin uit het kanton Wallis. Hij volgt de huidige president Kaspar Villiger op.

Nu in het nieuws