CD&V: "Allochtonenpact is zinloos"

Een pact afsluiten met de allochtonen is zinloos. Prioritair is overleg met het allochtone middenveld. Dat zei CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck maandag op een persconferentie. Hij verzette zich daarmee tegen de voorstellen van Agalev en Spirit, daarin gesteund door de sp.a. Eerder liet ook de VLD bij monde van minister-president Patrick Dewael weten weinig te voelen voor een nieuwe "hoogmis".

Belga

Volgens CD&V is er nood aan "dieptewerk" en is het zinloos op zes maanden vo/o/r de verkiezingen met de partijvoorzitters nog gauw even de grote principes te herdefiniëren. Er zijn onder deze regering al genoeg rondetafels geweest en die zijn allemaal mislukt, aldus De Clerck.

Volgens de CD&V-voorzitter wijzen de voorstellen voor een allochtonenpact alleen maar op verwarring en verdeeldheid in de schoot van de (Vlaamse) regering over het integratiebeleid. De Clerck vindt het godgeklaagd dat men een pact voorstelt, terwijl men weigert het debat te voeren in het Vlaams Parlement, waar CD&V eerder de oprichting van een ad hoc-commissie had voorgesteld.

Nu in het nieuws