Baarle onaangenaam verrast over vuurwerkopslag

Burgemeester Jan Hendrikx van het Nederlandse Baarle- Nassau is onaangenaam verrast over het nieuws uit Den Haag dat Ulicoten wordt aangewezen als concentratiegebied voor de opslag van vuurwerk. De Nederlandse ministerraad heeft dat afgelopen vrijdag beslist. Ulicoten ligt vlakbij de Belgisch-Nederlandse grens.

ghouben

Niet alleen Ulicoten maar ook het Friese Kollumerwaard wordt aangewezen als concentratiegebied voor de opslag van vuurwerk. Minister Kamp meent dat beide gebieden voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden.Volgens hem is er een veilige afstand tot de dichtstbijzijnde bewoning.

In Ulicoten is het de bedoeling het vuurwerk op te slaan in een mobilisatiecomplex van het Nederlandse leger. Ruim een jaar geleden beloofde minister Pronk op zoek te gaan naar geschikte locaties naar aanleiding van de ramp in Enschede. Bedrijven die professioneel vuurwerk opslaan, moeten in Nederland op 800 meter afstand staan van woningen, bedrijven en recreatieterreinen.

Burgemeester Jan Hendrikx van Baarle-Nassau reageert onaangenaam verrast op de beslissing van de ministerraad. “Wat me vooral verbaast, is dat het opeens zo snel gaat. Ik had begrepen dat de minister eerst nog een advies van de raad voor de ruimtelijke ordening zou afwachten. Maar kennelijk heeft Den Haag haast, vermoedelijk omdat de regering de sector heeft beloofd naar geschikte locaties te zoeken. Nu kan ze in elk geval zeggen dat ze de afspraak is nagekomen.” Volgens burgemeester Hendrikx kan Baarle-Nassau nu drie wegen bewandelen.“We volgen de minister en werken vrijwillig mee of we onderhandelen over de condities waaronder opslag en bewerking plaatshebben of we gaan ons ertegen verzetten.Gezien eerdere uitspraken van de gemeenteraad zal dat laatste wel onze insteek worden.”

Nu in het nieuws