Putte keurt cultuurbeleidsplan na vijftien seconden goed

Cultuurschepen Lucien Verschoren (OK) is teleurgesteld. Samen met een werkgroep heeft hij maanden gewerkt aan het cultuurbeleidsplan, een boek van vijftig bladzijden aangevuld met nog evenveel bijlagen. Dat plan werd in de Putse gemeenteraad in vijftien seconden en zonder één woord commentaar goedgekeurd. Schepen Verschoren was zichtbaar teleurgesteld. Hij had zich ernstig voorbereid op vragen.

ghouben

“Dit betekent dat het plan ofwel perfect is, ofwel dat niemand in de raad enige interesse heeft voor cultuur”, aldus de schepen na de stemming. “Uit bevragingen, gesprekken en informatieavonden is veel materiaal gekomen waarmee we dit ambitieuze plan hebben opgemaakt”, zegt hij.“We hebben vijf grote doelstellingen. Zo willen we zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan het rijke cultuurleven en moeten jongeren, ouderen, andersvaliden, kansarmen en nieuwe inwoners er beter bij betrokken worden.” “Voorts gaan we het verenigingsleven en de individuele kunstenaar verder ondersteunen via subsidies en de uitleendienst.

Ook het verstrekken van informatie daaromtrent is belangrijk. Dat kan via het infoblad en de website.Voor de praktische uitwerking verwachten wij veel van de cultuurraad. Samenwerking met de andere diensten zoals bibliotheek, jeugddienst en de culturele centra van de buurgemeenten moet de kwaliteit verhogen.”

“Nieuwe accenten zijn de inrichting van een kunstatelier, het aankopen van Putse kunst, het op punt stellen van het archief en de aandacht voor de monumenten”, besluit schepen Verschoren.

Het beleidsplan ligt in de vier bibliotheken en bij cultuurbeleidscoördinator Robby Goovaerts, Diepestraat 2 in Beerzel, telefoon 015- 76.78.97.

Nu in het nieuws