Stekene verkoopt krotten

Het gemeentebestuur verkoopt drie verkrotte panden in de Stadionstraat aan de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen. Die gaat op de percelen sociale huurwoningen bouwen. Elders in de straat sloopte de Waasse Landmaatschappij ook al krotten. Op die vrijgekomen gronden is de bouw van drie sociale koopwoningen gestart.

ghouben

Het gemeentebestuur kocht de woningen Stadionstraat 71, 73 en 90 destijds aan met gelden van het Sociaal Impulsfonds (SIF). De aankoopprijs bedroeg ongeveer 198.000 euro. De panden worden aan de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij verkocht voor ruim 78.000 euro. De drie percelen samen beslaan een oppervlakte van 1.100 vierkante meter. Het gemeentebestuur wil de opbrengst van de verkoop opnieuw investeren in de aankoop van krotwoningen. François Van Nielandt (SP.A) uitte tijdens de gemeenteraad bedenkingen bij de methode van het gemeentebestuur. “Het gaat hier om een soort witwasoperatie.De panden werden met SIF-gelden gekocht en nu gaat de gemeente met de opbrengst investeringen financieren”, stelde hij.Volgens burgemeester Herman Rollier (CD&V) is de besteding van de inkomsten niet in strijd met de bepalingen van het SIF.

Nu in het nieuws