BIN doet inbraken in Zelense Schrijverswijk dalen

Welgeteld één jaar nadat in de Schrijverswijk het eerste Zeelse Buurt Informatienetwerk (BIN) van start ging, blijkt het aantal inbraken en inbraakpogingen in de wijk spectaculair teruggelopen. Dat blijkt uit cijfers van het Arrondissementeel Informatiekruispunt (AIK) van de federale politie.

ghouben

Ook in de rest van Zele daalde het aantal inbraken, maar daar ging het om een heel beperkte daling. Omdat de Schrijverwijk, aan de Zeelse dorpsrand en op een beugscheut van de E17 gelegen, steeds meer het mikpunt werd van inbrekers, namen enkele buurtbewoners in november vorig jaar het initiatief om daar een BIN op te richten. Het project mocht op de steun van de lokale politie en van het gemeentebestuur rekenen en zowat één op de vier buurtbewoners sloot zich bij het netwerk aan.

In de periode december 2000 tot december 2001 registreerden de politiediensten dertig inbraken of inbraakpogingen in de Schrijverswijk. “Van december vorig jaar tot vandaag heeft de federale politie amper twee inbraken en drie pogingen daartoe genoteerd in onze wijk”, vertelt BIN-coördinator Luc Hulpiau. “Een daling met meer dan tachtig procent dus. In diezelfde periode daalde het aantal inbraken op het volledige Zeelse grondgebied van 118 tot 112.” In die cijfers zijn ook de inbraken in auto’s en de diefstallen in de verschillende Zeelse industrieparken inbegrepen.

Luc Hulpiau is er vast van overtuigd dat het BIN een belangrijke rol heeft gespeeld in de sterke daling van het aantal inbraken in zijn wijk. “Een aantal BIN-borden in de wijk moeten potentiële inbrekers op andere gedachten brengen en hebben dus zeker een afschrikwekkend effect. Ik heb dan ook voorgesteld aan het gemeentebestuur om ook in de andere Zeelse wijken een BIN op te starten, maar de burgemeester wil dat voorstel nu eerst voorleggen aan de verschillende wijkcomités.” In de Schrijverwijk zijn momenteel 103 van de zowat vierhonderd woningen aangesloten op het BIN-netwerk.“ Ik hoop dat we nog meer respons gaan krijgen, zeker nu het systeem bewezen heeft dat het ook daadwerkelijk vruchten afwerpt”, aldus nog Hulpiau.

Nu in het nieuws