Comité P gaat problematiek van criminaliteitscijfers onderzoeken

Print
Het Comité P is met een onderzoek belast naar het opstellen van correcte criminaliteitscijfers. Eind februari moet een eerste rapport klaar zijn, zo heeft de Begeleidingcommissie van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) dinsdagmiddag beslist.
Tijdens het kamerdebat over de beleidsverklaring op woensdag 9 oktober stelde premier Guy Verhofstadt de criminaliteitscijfers voor 2001 voor. De cijfers werden meteen gecontesteerd door de oppositie en CD&V-kamerlid Tony Van Parys kwam een dag nadien met heel andere cijfers, waarop zich een polemiek ontspon over welke cijfers nu de juiste waren.

Dinsdagmiddag boog de begeleidingscommissie zich over het probleem. Ze gelastte het comité P met een onderzoek van de problemen inzake de registratie en de verwerving van de criminaliteitsgegevens. Daarnaast moet het comité ook aanbevelingen doen om tot correcte criminaliteitsgegevens te komen, zo verklaarde Tony Van Parys na afloop van de bijeenkomst.

.

Nu in het nieuws