Duitsland en België tekenen akkoord dubbelbelasting grensarbeiders

Duitsland en België hebben een definitief akkoord in het dossier van de grensarbeiders en de Belgische grensgemeenten om de dubbele belasting te vermijden. Grensarbeiders zullen voortaan belast worden in het land waar ze werken. Grensgemeenten kunnen er wel opcentiemen op innen.

Technische delegaties van Duitsland en België ondertekenden op 29 maart 2001 al een zogenaamd avenant bij de Belgisch-Duitse overeenkomst. Dinsdag zetten minister van Financiën Didier Reynders en zijn Duitse ambtgenoot Hans Eichel ook hun handtekening onder het akkoord.

Als gevolg van het akkoord worden inwoners die werken in de andere staat, in de toekomst belast in de staat waar ze zijn tewerkgesteld. Het huidige stelsel waarbij de grensarbeiders belast worden in het land waar ze wonen, wordt afgeschaft.

België verliest daardoor een deel belastinginkomsten. Dat verlies zal tijdens een overgangsfase worden "gecompenseerd" door het betalen van een financiële compensatie van Duitsland aan België, zo luidt het dinsdag in een mededeling van het kabinet Financiën.

Het akkoord voorziet voorts dat Belgische grensgemeenten het recht krijgen om gemeentelijke opcentiemen op inkomsten van Duitse oorsprong te innen van het overgrote deel van de Belgische inwoners die aan de inkomstenbelastingen in Duitsland zijn onderworpen. De grensgemeenten konden tot nu toe geen gemeentebelastingen innen op de inkomsten van verschillende van hun inwoners die in Duitsland belastbaar zijn. Het akkoord moet nu nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de parlementen van beide landen.

Nu in het nieuws