Belgische gasmarkt is meestal duurder dan buurlanden

België is wat de prijs van gas betreft bijna altijd duurder dan het gemiddelde van de buurlanden. Dat blijkt uit een Europees tarievenonderzoek dat Test-Aankoop heeft uitgevoerd. De meerprijs schommelt van plus 8 tot plus 27 pct. De consumentenorganisatie pleit, in afwachting van de nakende liberalisering, voor een vermindering van de BTW en voor de afschaffing van de vaste vergoeding.

Test-Aankoop vergeleek de Belgische tarieven en de tarieven in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Portugal. De vergelijking gebeurde op basis van vijftien verbruiksscenario's volgens het gezinsprofiel. Dat is het gebruik van gas voor koken, warm water en centrale verwarming. Uit het onderzoek blijkt dat wat de gastarieven betreft, ons land een minder slechte plaats bekleedt dan voor elektriciteit. "Wat nog niet wil zeggen dat België goedkoop is", aldus Test-Aankoop. Zo is België voor een gezin dat gas gebruikt om te koken en voor warm water ongeveer 10 pct duurder dan het gemiddelde van de andere landen. Beperkt tot de buurlanden valt België 13 pct tot 27 pct duurder uit. In vergelijking met het goedkope Verenigd Koninkrijk is België zo'n 125 pct duurder.

De meeste gezinnen gebruiken gas om te koken, voor warm water en centrale verwarming. Voor een jaarlijks verbruik van 23.250 kwh per jaar -het meest representatieve profiel in België- prijkt ons land op de vierde plaats op negen landen (gerangschikt van duur naar goedkoop). België is 13 pct duurder dan het gemiddelde van de vijf buurlanden en 69 pct duurder dan het Verenigd Koninkrijk, het goedkoopste land voor gas. Qua heffingen is België bij de middenmoot.

Test-Aankoop wijst als oorzaak voor de hogere tarieven onder meer naar de monopoliepositie van Distrigas, de BTW-voet van 21 pct en de dividenden voor de intercommunales.

De consumentenorganisatie pleit, in afwachting van de nakende liberalisering, voor een verlaging van de BTW tot 6 pct. Gas komt volgens Test-Aankoop immers tegemoet aan basisbehoeften. De consumentenvereniging is verder voorstander van de afschaffing van de vaste vergoeding, die de consument nu moet betalen. Ook bij een geliberaliseerde markt moet er voor Test-Aankoop een sociaal tarief en de garantie van een minimum hoeveelheid gas blijven bestaan.

Nu in het nieuws