Fedis wil vanaf 1 januari enkel prijsaanduiding in euro

De beroepsorganisatie van de distributiesector (Fedis) raadt haar leden aan om vanaf 1 januari 2003 de Belgische frank voorgoed vaarwel te zeggen en af te zien van de extra prijsaanduiding in Belgische frank.

Producten waarop de prijs in Belgische frank voordien aangebracht werd of waarvoor de beslissing tot behoud van dubbelprijzen nu al is genomen, vallen hier buiten, aldus Fedis in een persbericht.

De bijkomende prijsaanduiding in Belgische frank begint volgens de organisatie stilaan "een ongewenste nevenwerking" te krijgen. Het wordt voor de klant steeds moeilijker om afstand te doen van zijn oude waardeschaal in Belgische frank. De dubbele prijsaanduiding is niet langer een hulpmiddel. Integendeel, ze hindert de mentale overschakeling naar de euro, stelt Fedis.

De beroepsfederatie stelt vast dat andere economische sectoren al rond de jaarhelft de referenties naar de frank collectief afvoerden, onder meer op basis van dit "pedagogische" argument.

Fedis-leden die de Belgische frank geleidelijk uit de rekken laten verdwijnen, ondervinden nauwelijks of geen weerstand van hun klanten. Zij merken ook geen enkel effect op de verkoop. Dat wijst erop dat al een solide basiskennis aanwezig is, die alleen nog op versterking wacht.

Tien maanden na de invoering van de euro, blijft voor Fedis de globale balans "zeer positief": de euro heeft de bedrijfsinterne werking noch de relaties met leveranciers en consumenten verstoord.

Voor een reeks eerder technische knelpunten zal Fedis bij een aantal gesprekspartners aankloppen. Zo zijn sommige ingeleverde Belgische muntstukken nog steeds niet verwerkt door de banken en de geldtransporteurs. De Federatie vraagt ook een meer actieve en open communicatie vanwege de overheid en de Nationale bank over het - weliswaar zeer geringe aantal - valse eurobiljetten en de behandeling die ze moeten krijgen.

Nu in het nieuws