Kleine EU-landen wijzen soepeler begrotingsbeleid af

Print
Frankrijk en Duitsland willen dat het Europese stabiliteitspact (over het begrotingsbeleid) wordt aangepast, om voortaan meer rekening te houden met jobcreatie en investeringen in de toekomst. De kleine Europese lidstaten lopen niet warm voor de idee. Zij vinden dat de grote landen eerst hun begrotingsdeficiten moeten wegwerken.
De ministers van financiën van de eurolanden vergaderen maandagavond nog maar eens over de evolutie van de economie en vooral van de begrotingen. Uit recente en nog niet definitieve cijfers van de Europese Commissie blijkt een verdere verslechtering van de budgetaire situatie in de eurzone.

Duitsland zou dit jaar afstevenen op een tekort van 3,7 procent, een stevige overschrijding van de zo bekende 3 procent-norm. Frankrijk zou met 2,8 procent gevaarlijk dicht in de buurt komen van die norm. En Portugal zou op 3,4 procent eindigen, een verbetering ten opzichte van de 4,1 procent in 2001. De Portugese regering stelt echter dat via de nakende verkoop van een aantal activa het tekort dit jaar kleiner zal zijn dan drie procent.
Tegen deze achtergrond van problemen in Duitsland, Frankrijk, Italië en Portugal hebben maandagnamiddag de Duitse en Franse minister Hans Eichel en Francis Mer al vergaderd. Zij hebben hun ideetjes om het Europese stabiliteitspact te versoepelen, meer vorm gegeven. Zij stellen dat de huidige normering te veel gericht is op de begroting en te weinig op de economie.
De lidstaten wiens begrotingcijfers wel in orde zijn, kunnen zich niet vinden in deze logica. De Nederlandse minister Hoogervorst was voor aanvang van de vergadering maandagavond het meest duidelijk. Volgens hem is het niet aan landen die grote tekorten optekenen om voorstellen te doen.

De Belgische minister Didier Reynders (MR) stelt dat die landen eerst moeten streven naar een begrotingsevenwicht en dat pas dan kan gesproken worden over wijzigingen. Volgens hem biedt het huidige stabiliteitspact al genoeg flexibiliteit om rekening te houden met de economische conjunctuur of met uitzonderlijke omstandigheden.
Vermits de Europese Commissie op 13 november met nieuwe economische voorspellingen en cijfers uitpakt, moeten van de vergadering maandagavond geen concrete beslissingen verwacht worden.

.

Nu in het nieuws