Aantal uitkeringsgerechtigde werklozen gestegen in oktober

Print
Het aantal uitkeringsgerechtigde volledige werklozen (UVW's) is in de maand oktober met 292 eenheden gestegen tot 385.061. Dat is vooral te wijten aan de 3.177 extra UVW's in Brussel. In Vlaanderen en Wallonië daalde dat aantal respectievelijk met 2.414 en 471 eenheden. Vlaanderen telt nu 139.010 UVW's, Wallonië 188.275 in en Brussel 57.776 in Brussel. Een en ander blijkt uit cijfers die minister van Arbeid en Tewerkstelling Laurette Onkelinx bekendmaakte.
Op jaarbasis stijgt het aantal UVW's met 3,36 procent. In Vlaanderen werd de afgelopen twaalf maanden een stijging genoteerd met 13,42 procent, in Brussel met 8,73 procent. In Wallonië wordt op jaarbasis een daling met 4,35 procent vastgesteld.

Vooral het aantal werkloze mannen steeg. In totaal ging het om een groei met 11.773 eenheden tegenover 760 bij de vrouwen. De mannelijke werkloosheidsgraad ligt nu op 10,0 procent (0,6 procent meer dan in oktober 2001), de vrouwelijke op 14,2 procent (0,1 procent meer dan in oktober 2001). De totale werkloosheidsgraad bedraagt 11,9 procent of 0,4 procent hoger dan in oktober 2001. In Vlaanderen bedraagt de werkloosheidsgraad 7,6 procent, in Wallonië 17,1 procent en in Brussel 20,6 procent.

De jeugdwerkloosheid (minder dan 25 jaar) daalde deze maand met 1.738 eenheden (- 1.130 in Vlaanderen, - 956 in Wallonië en +348 in Brussel) tot 71.625 (25.615 in Vlaanderen, 36.673 in Wallonië en 9.337 in Brussel). Ten opzichte van oktober vorig jaar wordt evenwel een stijging met 4,14 procent vastgesteld. De cijfers tonen aan dat de inspanningen voor jongeren moeten worden voortgezet. Positief is dat de langdurige werkloosheid (meer dan 2 jaar) gedaald is tot 149.249 eenheden. Vlaanderen telt momenteel 33.731 langdurig werklozen, Wallonië 92.175 en Brussel 23.343. Ten opzichte van oktober vorig jaar daalde de langdurige werkloosheid met 6,26 procent.
Het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden bedroeg op 31 oktober 2002 518.585 (195.411 in Vlaanderen, 240.326 in Wallonië en 82.848 in Brussel). Dat zijn er 15.754 meer dan in oktober vorig jaar. In Vlaanderen gaat het om een stijging met 11.283, in Brussel met 9.920. In Wallonië viel het aantal NWWZ's terug met 5.449.

.

Nu in het nieuws