Asbestconflict over natuurgebied in Everberg opgelost

Print
Het conflict tussen Natuurpunt en Regie der Gebouwen over wie moet opdraaien voor de asbestverwijdering uit drie gebouwen van de voormalige kazerne in natuurgebied De Grubbe in Everberg is opgelost. De Regie zal volgens een zegsman van Natuurpunt Kortenberg de afbraak van de gebouwen zelf bekostigen.
De gebouwen bevinden zich in het 5 hectare grote natuurgebied De Grubbe, dus buiten de site waar de jeugdgevangenis in Everberg (deelgemeente van Kortenberg) ondergebracht is. Natuurpunt Kortenberg gaat dit waardevolle natuurgebied beheren. Het contract hierover met de Regie der Gebouwen is zo goed als rond. Na ondertekening zal de milieuvereniging bij de Vlaamse Gemeenschap een aanvraag indienen tot erkenning als natuurreservaat wat recht geeft op overheidssubsidies.
Natuurpunt heeft overigens ook haar akkoord gegeven dat een stuk bos sneuvelt voor de aanleg van de parking nadat de Regie beloofd heeft ter compensatie een stuk aanpalend landbouwgrond te kopen dat bebost zal worden volgens het advies van de milieuvereniging.

.

Nu in het nieuws