Aantal banenplannen wordt sterk teruggebracht

Print
Het aantal federale banenplannen wordt vanaf 2004 teruggebracht van twintig naar zes. De drastische vereenvoudiging bestaat uit een dubbelluik: enerzijds een structurele verlaging van de sociale bijdragen en anderzijds een verlaging voor vijf doelgroepen.
 
"Het kluwen aan banenplannen dat totnogtoe bestond was inefficiënt, wat ertoe leidde dat werkgevers er minder en minder beroep op deden", zo zegt minister van tewerkstelling Onkelinx. De nieuwe regeling, die er kwam met het akkoord van de sociale partners, is toegankelijker en socialer.
 
De structurele vermindering, die voortaan kan gecumuleerd worden met één doelgroepenvermindering, is een recht voor alle werkgevers. Zowel voor arbeiders als bedienden is het bedrag identiek, namelijk 381,33 euro. De werkgever kan daarnaast een vermindering krijgen voor één van de volgende vijf doelgroepen: jongeren, ouderen, langdurig werklozen, ondersteuning voor arbeidsduurherverdelende maatregelen en voor startende ondernemers. De verlaging wordt berekend aan de hand van één formule: een vast bedrag van 400 of 1.000 euro per kwartaal.
Nu in het nieuws