Dewael: vestzak-broekzakoperatie belastingen klopt niet

Print
Dat gemeentelijke belastingverhogingen de lastenverlagingen op Vlaams en federaal vlak zouden tenietdoen, klopt absoluut niet. Dat zei Vlaams minister-president Patrick Dewael (VLD) zaterdag. Hij riep de plaatselijke mandatarissen op te stoppen met kankeren over de moeilijke financiële toestand van de gemeenten. Gemeenten hebben het recht de belastingen te verhogen, maar daar moeten ze zelf de verantwoordelijkheid voor nemen, aldus Dewael.
Hij hield zaterdag de slottoespraak op de "Dag van de lokale mandataris". Een 400-tal liberale burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden discussieerden er in vijf werkgroepen over mobiliteit, gemeentefinanciën, het kerntakendebat, ruimtelijke ordening en het OCMW. Ook verschillende VLD-ministers waren aanwezig.

In zijn slottoespraak zei de minister-president dat de Vlaamse en de federale regering maximale inspanningen hebben gedaan op het vlak van lastenverlaging. Daarom stoort Dewael zich aan "het blijvend negativisme".

Volgens hem klopt het niet dat de belastingverhogingen van gemeenten en provincies de Vlaamse en federale lastenverlagingen teniet zouden doen. Dewael zei dat de Vlaamse burger in 2003 een netto lastenverlaging van 2,66 miljard euro geniet. Met cijfers van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) in de hand zei Dewael dat de stijging van de gemeentebelastingen samen goed is voor 235 miljoen euro, of nog geen tiende van de maatregelen op Vlaams en federaal niveau. "De vestzak-broekzak-operatie is dan ook een grote leugen. Het moet wel een hele grote broek en een hele kleine vest zijn".

Dewael pikt het verwijt niet dat de Vlaamse en de federale regering sinterklaas spelen en de zwarte piet naar de gemeenten doorschuiven. Hij wees erop dat het gemeentefonds tussen 1999 en 2003 met 19 pct zal zijn gegroeid en dat het groeipad van de lokale besturen daardoor groter is dan dat van de Vlaamse overheid. De federale regering maakt geld vrij voor de politiehervorming en via netbeheerder Elia zullen de gemeenten een vergoeding krijgen voor de liberalisering van de energiemarkt, aldus Dewael.

Maar de gemeenten moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Besparen is niet leuk, maar in sommige gemeenten wel nodig, aldus de minister-president. Volgens hem gedragen gemeenten zich nog vaak alsof de economische conjunctuur voor hen geen gevolgen heeft. Dewael vroeg dat ook de lokale besturen rekening zouden houden met de groeivertraging.

De minister-president gaf voorts een overzicht van het beleid ten aanzien van de gemeenten, die volgens hem niet langer betutteld worden, en de steden, die er met de stadsvernieuwingsprojecten en het Stedenfonds twee instrumenten hebben bijgekregen. Dewael hecht ook veel waarde aan het kerntakendebat met de lokale besturen, maar ziet één minpunt. De vraag of de overheid alles moet blijven doen wat ze vandaag doet, is nog onvoldoende beantwoord, aldus de minister-president.

.

Nu in het nieuws