Regering-sociale partners: nog 71 mio euro toewijzen voor banenplannen

Print
De sociale partners moeten de regering ten laatste 21 oktober een advies uitbrengen over de toewijzing van 71 miljoen euro in het kader van de vereenvoudiging van de banenplannen. Dat is vrijdag gezegd na afloop van een ontmoeting van de premier met de sociale partners.
De regering gaf de sociale partners toelichting bij de resultaten van het begrotingsoverleg, onder meer rond de gezondheidszorg, het statuut voor zelfstandigen en de banenplannen. Over dat laatste punt is overeengekomen dat werkgevers en vakbonden in de schoot van de Nationale Arbeidsraad een advies uitbrengen over de bestemming van 71 miljoen euro. "Tegenover dat bedrag staan nog geen maatregelen", legt Pieter Timmermans (VBO) uit.

Eind augustus bereikten regering en sociale partners een akkoord over de vereenvoudiging van de banenplannen. Tegen 2004 moet er één globaal plan komen dat alle arbeiders en bedienden dezelfde lastenverlaging geeft, namelijk 1.525 euro per jaar. Voor specifieke doelgroepen worden extra inspanningen geleverd. Als de begrotingsenveloppe voor 2003 op het akkoord wordt toegepast, is er nog 71 miljoen euro te bestemmen. De werkgevers willen dat dat bedrag gebruikt wordt voor verdere vereenvoudiging en bijdrageverminderingen.

Het ABVV vindt dat middelen kunnen gebruikt worden om de verdere afschaffing van de carensdagen voor arbeiders te bekostigen, zo zei ABVV-voorzitter Mia De Vits in een reactie.

.

Nu in het nieuws