Grond schenken aan kinderen flink goedkoper

Wie een winkelpand omvormt tot woning, moet drie jaar geen onroerende voorheffing betalen. Wie een verkrotte woning opknapt kan vijf jaar lang rekenen op een verlaagd kadastraal inkomen en wie een stuk bouwgrond verwerft door een schenking van zijn ouders moet veel minder registratierechten betalen.

Belga

Dat zijn de drie nieuwe maatregelen die Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Van Mechelen heeft uitgewerkt. Ze worden van kracht op 1 januari 2003. Met de eerste maatregel wil minister Van Mechelen voorkomen dat winkelpanden blijven leegstaan als de handelszaken worden stopgezet. Bepaalde wijken in sommige steden beginnen steeds meer op

spooksteden

te lijken. Die voormalige handelswijken moeten terug woonwijken worden. Als een winkel wordt omgevormd tot woning, geldt een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing gedurende drie jaar.

Ook het opknappen van verkrotte woningen wordt beloond. Wie zo een woning renoveert, krijgt vijf jaar uitstel voor het kadastraal inkomen wordt aangepast. Die maatregel is genomen ter vervanging van de renovatiepremie die begin deze maand werd afgeschaft. En dan de schenkingsrechten. Als een echtpaar een perceel bouwgrond schenkt aan een kind met een waarde van 100.000 euro, dan is daar nu 4.250 euro schenkingsrechten op verschuldigd. Door de verlaging zal vanaf 2003 slechts 2.250 euro moeten betaald worden of een gemiddelde aanslagvoet van 2,25%. Als het kind de bouwgrond krijgt na het overlijden, dan zijn successierechten verschuldigd waarvan de tarieven oplopen van 3 tot 27%. Het zal dus fiscaal voordeliger zijn de bouwgrond te schenken.