Dioxine in eieren scharrelkippen: FAVV graaft dieper

Het dioxinegehalte in eieren afkomstig van hennen met een vrije uitloop heeft in verscheidene gevallen de wettelijke limiet overschreden. Dat blijkt uit recente analyseresultaten, die het Federaal Agentschap voor de Voedselketen (FAVV) vrijdag bekendmaakte. Het Voedselagentschap gaat de problematiek verder uitklaren.

De stalen van dergelijke eieren die werden genomen naar aanleiding van de verhoogde dioxine-emissiewaarden, waargenomen in de Antwerpse Indaver-oven, konden geen rechtsreeks verband leggen met dit incident. Weliswaar werden in de bemonsterde eieren, afkomstig van drie verschillende particulieren, te hoge dioxinewaarden gemeten, boven de bestaande norm, stelt het FAVV. Nieuwe staalnamen in dezelfde plaatsen toonden aan dat deze waarden varieerden, ook onder de wettelijke limiet.

De stad Antwerpen had aan het Voedselagentschap om bijkomend onderzoek gevraagd naar de dioxineconcentraties, die eerder deze week in eieren in Berendrecht en Zandvliet werden vastgesteld. Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de stad wees uit dat in een staal een concentratie van 10 picogram per gram vet zat, waar de toegelaten norm 5 picogram is. Staalnames uitgevoerd in opdracht van de milieudienst van de stad Antwerpen in Berendrecht gaven eveneens deels gunstige deels ongunstige resultaten, aldus het FAVV vrijdag.

"In overleg met de diverse overheden waaronder de milieu-inspectie zal het Voedselagentschap bijkomende stalen nemen van eieren van hennen met vrije uitloop in een achttal bedrijven verspreid over het hele land. Daarnaast zullen eveneens gelijkaardige eieren verzameld worden bij particulieren, deels (2 staalnamen) nabij zogenaamde "zwarte punten", deels (eveneens 2 staalnamen) in gebieden die qua milieubelasting onverdacht zijn", legt Pascal Houbaert van het FAVV uit.

De resultaten van dit onderzoek worden verwacht midden november. Deze zullen voor advies en verdere interpretatie voorgelegd worden aan het Wetenschappelijk Comité dat als onafhankelijk organisme verbonden is aan het FAVV. Bedoeling is een duidelijker beeld te bekomen omtrent de algemene huidige dioxinebelasting van dit type eieren, de gevolgen hiervan voor de volksgezondheid beter in te schatten en de bevolking hierover correct te informeren, besluit het Voedselagentschap.

Nu in het nieuws