Nabholz-debat in Vlaams Parlement

De Vlaamse regering bevestigt het standpunt dat er in België geen nationale minderheden zijn buiten de Duitstaligen. Ze zal dat standpunt verdedigen in de interministeriële conferentie voor het buitenlands beleid. Het Vlaams Parlement houdt alleszins de sleutel in handen voor de ratificatie van de kaderconventie over de minderheden.

Belga

BR>

Dat zei minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen (Spirit) woensdag tijdens een actualiteitsdebat over de resolutie-Nabholz in het Vlaams Parlement. Alle partijen laakten er zonder uitzondering de veroordeling door de Raad van Europa.

Van Grembergen zei dat er een algemeen gevoel van verontwaardiging in Vlaanderen leeft over de resolutie-Nabholz, die de Franstaligen in Vlaanderen als een minderheid erkent. "In het openbare leven stelt de Vlaming immers vast hoe hij zich openstelt voor andere culturen", aldus Van Grembergen. Hij betreurde dat de Franse gemeenschap "zich sluit voor de Nederlandstalige cultuur". Hij bevestigde het standpunt dat de vorige Vlaamse regering in '97 had aangenomen. Dat standpunt houdt in dat enkel de Duitstaligen als nationale minderheid kunnen erkend worden. Van regionale minderheden is in dat standpunt geen sprake.

Nu in het nieuws