Hoge PCB-neerslag in Menen

Bij metingen in Menen zijn op drie punten zwaar verhoogde deposities van pcb vastgesteld. Het vermoeden bestaat dat de bron van de vervuiling in Frankrijk ligt. Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua vraagt haar Franse collega Roselyne Bachelot-Nanquin om samen de bronnen van de verontreiniging op te sporen. De neerslag van dioxine in Vlaanderen is de eerste helft van dit jaar verder gedaald.

BR>

Voor het eerst werd in Vlaanderen een meeting uitgevoerd naar de pcb-depositie. Het gaat om een oriënterend onderzoek, dat het moet mogelijk maken om vanaf 2004 een volledig netwerk van meetpunten in werking te hebben. Momenteel werd slechts één (weliswaar de meest toxische) van de 209 pcb-congeneren onderzocht, namelijk pcb 126. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stootte op sterk afwijkende niveaus bij drie meetposten langs de Leie aan de Franse grens op het grondgebied van Menen. In de Wervikstraat werden de hoogste waarden vastgesteld.

Nu in het nieuws