Vlaams Parlement wil naleving parkeerplaatsen gehandicapten

Het Vlaams Parlement wil dat de wegbeheerders parkeerplaatsen voor personen met een handicap duidelijker zouden kunnen aanduiden. In een woensdag aangenomen resolutie wordt de Vlaamse regering opgeroepen om de federale overheid aan te sporen daarvoor de wegcode aan te passen.

BR>

De resolutie, een initiatief van Paul Van Malderen (CD&V) dat gesteund werd door alle meerderheidspartijen, stelt vast dat steeds meer parkeerplaatsen voor gehandicapten worden ingenomen door auto's van niet-gehandicapten. Chauffeurs zonder de juiste parkeerkaart zouden bestraft moeten worden, aldus het parlement. Dat is echter een federale bevoegdheid.

Voorts wil het Vlaams Parlement vermijden dat mensen zich achter het excuus zouden kunnen verschuilen dat ze het bord niet hadden zien staan dat aangeeft dat de plaats is voorbehouden voor gehandicapten. Momenteel mag een pictogram dat een gehandicapte in een rolstoel voorstelt op het wegdek afgebeeld worden.

Maar als er een wagen op de plaats van een gehandicapte geparkeerd wordt, is dat pictogram niet langer zichtbaar. Daarom vraagt het Vlaams Parlement dat het mogelijk zou worden dat de grond blauw zou worden gekleurd, hetzij aan de rand hetzij over de hele oppervlakte van de parkeerplaats voor de gehandicapte. "Niet gezien" kan dan niet langer als excuus ingeroepen worden.

Nu in het nieuws