De Gucht kapittelt Vande Lanotte

Print
"Het is nog niet dikwijls gebeurd dat een vice-premier die het beleid waar hij zelf mee verantwoordelijk voor is, in vraag stelt. Dit is nieuw en anders, maar bovenal inconsequent." Zo reageerde VLD-voorzitter Karel De Gucht op de Euro-bocht van de sp.a. Toch relativeert De Gucht de ommezwaai. "Zoals het standpunt van Robert Voorhamme over het integratiebeleid heeft de Euro-bocht van de sp.a vooral met kieskoorts te maken."
BR>
"Ik vind het onbegrijpelijk dat de socialisten tegen het globalisme betogen, maar niet bereid zijn om onze buren in Oost-Europa te helpen." Verder deelt De Gucht de mening van Vande Lanotte niet dat een vlugge uitbreiding bijna zeker het einde van de politieke unie zou inluiden. "Bij iedere uitbreiding hoor ik dat refrein, maar tot dusver gebeurde telkens het tegendeel."

De vrees van de socialisten dat de Unie de sociale afbraak organiseert, wordt door De Gucht volledig tegengesproken. "Het is veeleer het tegendeel. Naarmate de Unie zich inplant, merk je dat de sociale bescherming uitbreidt." Ook de openbare diensten halen volgens De Gucht voordeel uit de Europese Unie. "De concurrentie heeft de openbare diensten, die dikwijls erg vermolmd waren, vooral goed gedaan. Zie maar wat er in België gebeurde. De sp.a heeft daar trouwens erg aan meegewerkt."

.

Nu in het nieuws