51.226 vreemdelingen moesten in 2001 het land verlaten

Print
De Dienst Vreemdelingenzaken leverde in 2001 aan 51.226 illegale vreemdelingen een bevel af om het grondgebied te verlaten. In de eerste drie maanden van 2002 waren dat er 10.173, wat op jaarbasis een kwart minder is.
Dat antwoordt minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne op een vraag van Guido Tastenhoye (Vl.Blok).

.

Nu in het nieuws