Bovengronds begraven nog niet voor morgen in Vlaanderen

Het bovengronds begraven van overledenen kan voorlopig nog niet in Vlaanderen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Paul Van Grembergen op een parlementaire vraag van Marino Keulen (VLD).

Eerder was er op federaal niveau het voorstel om nabestaanden toe te laten de urne met as van de overledenen mee naar huis te nemen, maar er circuleren nog andere voorstellen.

Volgens Keulen is bovengronds begraven er één van. Hij wijst erop dat voorbeelden uit het buitenland (Nederland, Spanje of de Verenigde Staten) aantonen dat het mogelijk is met respect voor de milieunormen, de veiligheid en waarborgen voor het onderhoud.

Van Grembergen meent echter dat de invoering van een dergelijk systeem een grondige studie behoeft naar eventuele geurhinder, bescherming tegen vandalisme en/of diefstal en het onderhoud van de graven. Van Grembergen meent voorts dat eerst naar de reactie van de bevolking op een dergelijke manier van begraven moet worden gepeild.

Nu in het nieuws