Radiodecreet ten vroegste september 2003 in werking

Het decreet op de lokale radio's is in het Vlaamse Parlement meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Het decreet werd ingediend door de meerderheidspartijen en volgt in grote lijnen de plannen van minister van Media Dirk Van Mechelen (VLD), die vijf regionale (provinciale) radiozenders wil en 200 tot 250 stads- en lokale radio's.

BR>

Carl Decaluwé (CD&V) bleef zich woensdagochtend tijdens de bespreking verzetten tegen het decreet en zei dat zijn partij niet medeplichtig wil zijn aan een "sluipende moord" op de lokale en stadsradio's. Het CD&V-parlementslid verzette zich vooral tegen de provinciale radio's die door het decreet mogelijk worden.

Decaluwé zei dat niemand vragende partij is voor provinciale radio's en vreest dat die veel frequentieruimte gaan innemen die beter zou gebruikt kunnen worden voor de lokale radio's. Hij zei bezorgd te zijn over de leefbaarheid en het zendcomfort van de lokale radio's en wil dat ze een groter verzorgingsgebied zouden kunnen bestrijken. Daarenboven vreest Decaluwé dat de provinciale radio's de mediaconcentratie zullen bevorderen omdat ze zullen samenwerken met de regionale televisiezenders.

Decaluwé hekelde ook de onduidelijkheid over de datum van inwerkingtreding van het decreet. Minister Van Mechelen wees erop dat de impasse al sinds '94 aansleept en dat alle lokale radio's zo snel mogelijk een nieuw frequentieplan willen. "Bij alle partijen is de politieke wil aanwezig om te finaliseren. We mikken op 1 september 2003", aldus de minister.

Nu in het nieuws