Viermaal België voor Australische aboriginals

De zowat 1.500 leden van de Martu-stam, zoals nagenoeg alle 400.000 Australische aboriginals straatarme lieden, zijn sinds vrijdag eigenaars geworden van een stuk land, viermaal de oppervlakte van België. De rechter in West-Australië erkende de historische rechten van 's lands oorspronkelijke bewoners op in totaal 136.000 vierkante kilometer land.

Belga

Die enorme oppervlakte wordt netjes onder de rechthebbenden verdeeld, die elk aldus een stekje van 90 km2 verwerven. Het eigendomsrecht heeft evenwel zijn limieten: de Martu mogen op het land jagen, vissen, oogsten en gebruik maken van de natuurlijke rijkdommen, maar de mineralen en andere bodemschatten van het gebied blijven in handen van de deelstaat West Australia.

Het Martu-volk werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw van zijn grondgebied verjaagd om plaats te maken voor een Brits teststation voor raketten. In de jaren tachtig keerden zij naar hun woonplaatsen in de Westelijke Woestijn terug. Tien jaar geleden spanden zij een rechtszaak in om hun gronden opnieuw te verwerven.